Değerli Araştırmacılarımız,

Doktora Sonrası Araştırmacı Projeleri (DOSAP), Kariyer Destek Projeleri (AGEP) ve Hızlı Destek Projeleri (HDESP) başvurular sürekli olarak çağrıya açık tutulması BAP Komisyonunca kararlaştırılmıştır.

Diğer proje türleri olan; Genel Araştırma Projeleri (GAP), Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇDAP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ-YL: Yüksek Lisans ve TEZ-D: Doktora) için başvurular 31 Mart 2021 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır. Proje başvuruları Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden (https://bapsis.metu.edu.tr) yapılacaktır. Gerekli formlara BAPSİS üzerinden ulaşabilirsiniz.

Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" kapsamında yapılacaktır. Bu nedenle proje başvurunuzdan önce ilgili mevzuatları ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi, Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen hususları dikkatle incelemeniz önem arzetmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi, Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzuna ve ilgili mevzuatlara https://bap.metu.edu.tr/tr/bap-projeleri-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru süreçleri esnasında karşılaşabileceğiniz tüm sorunlar için BAP Koordinatörlüğünden Seval Batan (sevalb@metu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Hüsnü Dal

BAP Koordinatörü


Son Güncelleme:
03/03/2021 - 23:12