BAP projeleri ile ilgili detaylı blgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) https://bapsis.metu.edu.tr/ adresinden kullanıma açılmıştır. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

BAPSİS sistemine aktarılan mevcut projeler kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler konusunda detaylı bilgiye ve Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) ile ilgili bilgilendirme dokümanına buradan  ulaşabilirsiniz.

AGEP Researcher Application Guideline

AGEP Araştırmacı Başvuru Bilgilendirme Dokümanı

ABG 2017- Bİlimsel Araştırma Projeleri ve ODTÜ' de Bütçe Yönetimi (11.12.2017)