Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen ve yılı yatırım programında "Teknolojik Araştırmalar" sektöründe yer alan yatırım projeleridir.

ÖYP projeleri http://oyp.metu.edu.tr/oyp/kullanici/kullaniciLogin.htm adresindeki portal üzerinden yürütülmektedir.