Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Mevlana projesi ile ilgili ödeme formlarına ODTÜ Uluslararası İşbirliği ofisinden ulaşabilirsiniz.