Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Son Güncelleme:
15/09/2017 - 16:50

Misyonumuz

Bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde fayda sağlayan, kurum içi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülen ve yürütülmesinden sorumlu olan üniversitemizin öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların projelerinin, ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, elde edilen çıktılar ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte, işbirliği içinde yürüterek, üniversitemizin toplumsal etkinliğine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye ve yüksek hizmet kalitesine sahip anlayış tarzıyla üniversitemiz bilimsel araştırma proje süreçlerinin ve işleyişin stratejik yönetim ve kalite anlayışına uygun şekilde yürüterek üniversitemizin saygınlığına katkıda bulunmaktır.