Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Son Güncelleme:
06/06/2018 - 13:41

Misyonumuz

Bizim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsal Araştırma Proje Koordinatörlüğü olarak misyonumuz,

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinde araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin ilgili mevzuat çerçevesinde alım süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak, ihtiyaç duydukları desteğin hızlı ve eksiksiz bir şekilde verilmesini ve üniversitemizin araştırma performansının ölçülmesini sağlayarak araştırma politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Teknolojik imkanlarla donanmış yüksek hizmet kalitesi ile, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak, süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğü bir sistem yaklaşımı kullanan, yenilikçi düşünceye sahip çalışanlarımızın, mesleki bilgi ve donanımlarını en üst düzeye taşıyan bir birim olmaktır.

Politikalarımız

ODTÜ BAP Koordinatörlüğü temel değerlerinden ödün vermeden;

  • Uluslararası standartlarda oluşturacağı ve uygulayacağı işletim ve yönetim sistemi ile kendisini sürekli ölçecek ve iyileşitirecektir.
  • Süreçleri yeniden yapılandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda hızlı ve etkin yürütülmesi için alt yapılar olusturularak devamlılığı sağlanacaktır.
  • Fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmesi, nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla eğitimin sürekliliği sağlanacaktır.

Temel Değerlerimiz

  • İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı
  • Çalışkan ve  üretken olmak
  • Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı
  • Ekip çalışması