Son Güncelleme:
21/02/2019 - 16:38

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Ad Soyad

Görev

Fakülte/Bölüm

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Komisyon Başkanı

Müh. Fak/Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bl.

Doç. Dr. Hüsnü Dal

Sekreterya-Üye

Müh. Fak./Makina Mühendisliği Bl.

Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

Üye

Müh. Fak./Makina Mühendisliği Bl.

Prof. Dr.  Afşin Sarıtaş

Üye

Müh. Fak./İnşaat Mühendisliği Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge

Üye

Eğitim Fak./Yabancı Diller Eğitimi Bl.

Doç. Dr. Eminegül Karababa

Üye

İİBF/İşletme Bl.

Doç. Dr.  Emrullah Görkem Günbaş Üye Fen-Edebiyat Fak./Kimya Bl.

Doç.Dr. Mine Mısırlısoy

Üye

Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji Bl.

Prof. Dr. Naci Emre Altun

Üye

Müh. Fak./Maden Mühendisliği Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Burcu Özdemir Sarı

Üye

Mimarlık Fak./Sehir Bölge Planlama Bl.