Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Son Güncelleme:
28/03/2018 - 13:45

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Ad Soyad

Görev

Fakülte

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Komisyon Başkanı

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Dal

Sekreterya-Üye

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin

Üye

Enformatik Enstitüsü

Prof. Dr. Gülbin Dural Ünver

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof.Dr. Oğuz Işık

Üye

Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr. Tülin Gencer Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Gürkan Karakaş

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mahmut Kuzucuoğlu

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi