Yurt Dışı Çalışma İzni Başvuru Sürecinde Yapılacak İşlemler:

Yurt dışı çalışma izni başvuru sürecinden önce aşağıda belirtilen tüm işlemlerin tamamlanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Yabancı bulunduğu ülkenin T.C. temsilciliğinden aldığı 16 haneli referans numarası 

İş sözleşmesi (BAP Koordinatörlüğü hazırlar)

İş başvuru formu

4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

Diploma asılları ve Türkçe çevrileri

Pasaport ve Türkçe çevirisi

İşe başlatma dilekçesi 

Projede neden Türk vatandaşı değil de yabancı uyruklu kişi çalıştırılacağına dair gerekçeli yazı, (yazıda ayrıca projede yapacağı işlerde belirtilmelidir)

Projede çalışacak yabancı uyruklu kişinin iş tecrübelerini belirtir yazı

Yurt İçi Çalışma İzni Başvuru Sürecinde Yapılacak İşlemler:

Yurt içi çalışma izni başvuru sürecinden önce aşağıda belirtilen tüm işlemlerin tamamlanıp Koordinatörlüğümüze teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Göç idaresinden alınacak ikamet izni (en az 6 aylık)

İkamet İzni alındıktan sonra verilen, 99 ile başlayan 11 haneli yabancı uyruklu kimlik numarası

İş sözleşmesi (BAP Koordinatörlüğü hazırlar)

İş başvuru formu

4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

Diploma asılları ve Türkçe çevrileri

Pasaport ve Türkçe çevirisi (TR ye giriş tarihini gösterir şeklinde)

İşe başlatma dilekçesi 

Projede neden Türk vatandaşı değil de yabancı uyruklu kişi çalıştırılacağına dair gerekçeli yazı, (yazıda ayrıca projede yapacağı işlerde belirtilmelidir)

Projede çalışacak yabancı uyruklu kişinin iş tecrübelerini belirtir yazı