Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi, Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 2024

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) YÖK Usul ve Esasları

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26 Kasım 2016 tarih ve Sayı:29900' ya son değişikler eklenmiş hali) (Yeni)

16 Temmuz 2020 tarih ve 31187 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi, Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 2020

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30111 Sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda tanımlanan Ek.34.Madde

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkıında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26 Kasım 2016 tarih Sayı:29900)

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller