Değerli Öğretim Üyeleri,

 

Üniversitemizde sürdürülen araştırma faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin hızlı, sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi, araştırma çıktılarının kayıt altına alınarak üniversitemizin araştırma performansının etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi ve tüm araştırma süreçlerinin kurumun amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

 

26 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, BAP Koordinasyon Birimleri için önemli yenilikler ve ek görevler de getirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması gerekliliği ve tüm süreçlerin gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunduğu kanaatine varılmıştır.

 

Bu kapsamda, öncelikle Üniversitemiz BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin mevzuat ile uyumlu hale getirilerek kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesi ve Uygulama Esasları yeniden ele alınmış olup, yenilenen esaslar kısa bir süre içerisinde duyurularak yürürlüğe girecektir. Ayrıca, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerin başvuru, yürütme, sonuçlandırma ve proje çıktılarının izlenmesine yönelik tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) https://bapsis.metu.edu.tr/ adresinden kullanıma açılmıştır. BAPSİS, araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu süreçlerin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine imkân sağlamasının yanı sıra, performansa dayalı kurumsal politikaların belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi için etkili araçlar sunmakta olup, önümüzdeki günlerde sistemin araştırmacılarımıza tanıtılması amacıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

 

Kurumsal bilgi birikiminin korunması ve mevcut/yeni desteklenen projeler için uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen mevcut projelerin ve son kez ODTÜ Portal sistemi üzerinden kabul edilerek desteklenmesine karar verilen projelerin kayıtları da BAPSİS sistemine aktarılmıştır. Desteklenmesine karar verilen projelerin yürürlüğe girebilmesi için araştırmacıların BAPSİS sistemi “Proje İşlemleri” menüsü altında yer alan “Sözleşme Beklenen Projeler” tablosundaki işlem menüsünden Sözleşme Dosyasını indirip imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Araştırmacılarımızın devam etmekte olan projelerine ait tüm süreçleri elektronik ortam üzerinden yürütülecek olup, BAPSİS sistemine aktarılan mevcut projeler kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler konusunda detaylı bilgi BAP Birimi internet sitesi (http://bap.metu.edu.tr/) üzerinden verilmiştir.

 

BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönerge ve Uygulama Esasları yakın bir süre içerisinde yürürlüğe girecek olup, yapılacak kurumsal değerlendirme sonrasında BAP Komisyonunun belirlediği takvime uygun olarak yeni proje destek başvuruları BAPSİS sistemi üzerinden alınmaya başlanacaktır. Bu kapsamdaki gelişmeler araştırmacılarımıza ayrıca duyurulacaktır.

 

Rektörlük


Son Güncelleme:
01/06/2018 - 16:22