Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve SANTEZ Projeleri için  teklif aşamasında çalıştırılması düşünülen personelin ücretleri ve yasal pozisyonu konusunda proje yürütücülerine destek vermek, ve yürürlüğe girmiş projelerde çalıştırılması planlanan personelin her türlü özlük ve maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması yapılmaktadır.

İşlemler;

Personelin Sosyal Güvenlik kaydının yapılması,

Özlük dosyasının hazırlanması,

Hizmet Sözleşmesinin hazırlanması,

Kurum kimlik kartının düzenlenmesi,

Maaş işlemleri için gerekli formların hazırlanması ve işleyişin takip edilmesi,

Pasaport işlemleri,

Projelerde görev alan proje yürütücülerinin ve diğer akademik personelin bordrolarının yapılması,

Proje görevlendirmelerinin sağlanması,

Projede görev alan ODTÜ dışındaki Kamu Kurumları ve Kamu Üniversiteleri bünyesindeki araştırmacıların proje ile ilişkilendirilmesi, görevlendirmelerin sağlanması ve gerekli prosedürlerin takip edilmesi ve bu araştırmacıların bordrolarının düzenlenmesi,

ODTÜ dışında yürüyen projelerde görev alan akademik personelinde aynı süreçle bordrolarının hazırlanması,

Projelerde Yabancı Araştırmacı çalıştırılmasıi ile ilgili çalışma izni, ikamet tezkeresi gibi yasal prosedürlerin tamamlanması,sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, hizmet sözleşmeleri ve diğer özlük hareketlerinin sağlanması, ücret ve  bordrolarının düzenlenmesi.

İş Başvurusu için gerekli belgeler:

1. İşe Başlatma Yazısı 

2. İş Başvuru Formu

3. IBAN No (varsa İş Bankası)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Dİploma fotokopileri (Lisans, Y. Lisans, Doktora)

6. Fotoğraf (4 adet)

7. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)

8. Heyet raporu (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmalı)

9. Askerlik terhis belgesi veya tecilli ise tecil belgesi (e-devlet çıktısı olabilir)

İlgili formlara buradan  ulaşabilirsiniz.
İlgili mevzuatlara buradan ulaşabilirsiniz.