Değerli Araştırmacılarımız,

26 Mart 2021 tarihi itibari ile Üniversitemiz e-Fatura sistemine dahil edileceğinden, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren faturalar MYS sistemine otomatik olarak ulaşacaktır. Bu nedenle uyguama kapsamında  aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Faturaların ödenebilmesi için, satıcılarınbirinci VKN (Vergi Kimlik Numarası)alanına 6320050974 nolu ODTÜ Strateji GeliştirmeDaire Başkanlığı VKN bilgisini girmeleri ön şarttır. ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı VKN bilgisini girdikten sonra, satıcıların ekranlarında ikinci VKN bilgisi açılacaktır. İkinci VKN alanında; BAP Projeleri için Rektörlük VKN bilgisi olmalıdır. AB ve TÜBİTAK ödemelerinde ise projenin yürütüldüğü harcama birimi olarak hangi fakülte/enstitü/merkez tanımlandıysa o birimin VKN bilgisi girilmelidir. Satın alma sürecinde görevlilerin, birinci VKN ve ikinci VKN bilgilerini satıcılara eksiksiz ve doğru olarak iletmeleri önemlidir.

Aksi halde düzenlenen e-Fatura, MYS havuzuna düşmeyecek ve ödeme emri ile ilişkilendirilemeyecektir.
Harcama birimlerine ait VKN bilgisi MYS ekranlarından ve  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfasından (http://sgdb.metu.edu.tr/) ulaşabilirsiniz. 
Saygılarımızla.

Son Güncelleme:
26/03/2021 - 15:50