Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce; “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi gereğince vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla getirilen katma değer vergisi tevkifatı uygulamasında, sorumlu sıfatıyla verilecek beyannamenin vergilendirme döneminin faturanın düzenlendiği dönemi mi yoksa ödemenin yapıldığı dönem mi olduğu” konusunda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na görüş sorulmuştur.

 

            Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27.04.2006 gün ve 31757 no’lu görüş yazısında “Tevkifat uygulaması kapsamında yapılan hizmet alımlarına ait katma değer vergisinin, hizmeti ifa edene ödenen tutarı mükellef tarafından vergiyi doğuran olayın meydana geldiği vergilendirme döneminde 1 no’lu Katma Değer Vergisi ile beyan edilecektir. Tevkif edilen tutarın ise, tevkifati yapan kuruluş tarafından ayni dönemde 2 no’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği” bildirilmiştir.

           

            Bu nedenle, Tahakkuk Birimlerince teslim alınan KDV tevkifatı bulunan faturaların teslim alınan ayin 1-15’i arasında kesilmesinin temin edilmesi ve en geç ayin 20’sine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde Vergi Dairesince kesilecek Vergi Usulsüzlük Cezalarının ödenmesi için ilgili kişilere rucu edilecektir.

           

 

Not: Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin 3817 nolu telefondan konu ile ilgili bilgi alınabilir.

Son Güncelleme:
25/10/2017 - 14:52