Değerli Mensuplarımız,

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Müdürlüğü tarafından Üniversitemizde yürütülen bilimsel amaçlı projelerden (BAP, TUBITAK, SANTEZ ve AB Projeleri) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendine göre düzenlenen ihalelere ilişkin kararın 20/e maddesinde yer alan “Özellikleri dolayısıyla yabancı ülkelerden tedariki ihale yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları” ifadesi kapsamında, doğrudan yurtdışından mal ve hizmet alımı yapılabilmektedir.

Uygulamada aşağıdaki durumlarla ve sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

  • Proje Yürütücüleri tarafından firmalardan alınan mal ve hizmet bedellerinin miktarı farketmeksizin masrafların daha az olacağı düşünülerek bedelin peşin ödenmesi talep edilmektedir.
  • Ödemesi peşin yapılan mal ve hizmet teslimatlarında mal ve hizmetlerin geç teslim edilmesi ya da teslim edilememesi, alınan ön ödemelerin zamanında veya hiç kapatılamamasına, döviz artışı olan durumlarda ise ödenek yetersizliğine neden olması gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, ilgili kanun çerçevesinde yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında dikkat edilmesi istenilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Bu kapsamda yapılan alımlarda firmalarla şartname düzenlenmesi, sözleşme yapılması ve mümkün olan durumlarda teminat alınması gerekmektedir.
  • 5.000 ABD dolarına veya 5.000 Avroya  kadar olan mal ve hizmet alımların peşin havale yoluyla yapılmasına, bu meblağı geçen alımların da akreditif şeklinde yapılması gerekmektedir.
  • Bu kapsamda yapılacak alımlara ilişkin firmalar ile fiyat görüşmesi yapılırken
    • Pesin ödemelerde (Advance Payment), (5.000, ABD dolarına veya 5.000 Avroya kadar olanlar) alınacak proforma faturada; mal bedeli, teslim sekli (FOB, CIF, EXW, CRF v.b.) ve ödemenin yapılacağı banka hesap numarası belirtilmelidir;
    • Akreditifli ödemelerde (Letter of Credit) (5.000 ABD dolarının veya 5.000 Avronun üstündekiler) firmalar  proforma fatura düzenlerken;

Satınalma işleminin Gayrikabilirucu (Irrevocable) teyitli (Confirmed L/C) veya teyitsiz (Unconfirmed L/C) akreditif olacağı ve teklifinde mal bedelinin yanı sıra, teslim şekli (FOB, CIF, EXW, CRF v.b.), ülkelerinde oluşacak muhabir banka masrafı, ödemenin mal yüklendikten veya hizmet tamamlandıktan sonra asgari %90’ının yükleme yapıldıktan veya hizmet teslim edildikten sonra, %10’unun ise malın veya hizmetin proje yürütücüsü tarafından kabul edilmesinden sonra yapılacağı göz önüne alarak tekliflerini vermeleri gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Volkan Atalay

Rektör Yardımcısı

 

Teslim Şekilleri Tanımı:

FOB (Free On Board):  Gemi Bordasında Teslim

CIF (Cost, Insurance and Freight): Mal Bedeli, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

EXW (Ex Works) : İş Yerinde Teslim

CRF (Cost and Freight) : Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

 


Son Güncelleme:
31/10/2017 - 10:40