19 Ekim 2016

 

 

T.C.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

DUYURU

 

 

Konu : 2017 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri,

 

BAP Komisyonunun 06.10.2016 tarih 2016/6 nolu toplantısında alınan 1 nolu karar gereğince, Üniversitemiz 2017 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere öğretim elemanlarımız tarafından önerilecek proje tekliflerine ilişkin takvim aşağıda sunulmaktadır.

 

1. Yeni Proje Önerileri İçin Takvim: 2017 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere  

önerilecek yeni projeler için belirlenen takvim:

 

 

 

 

19 Ekim – 18 Kasım 2016

 

 

BAP -1 Proje başvurularının https://portal.metu.edu.tr adresinden yapılması

 

21 Kasım – 16 Aralık 2016

 

Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri ve Rektörlük tarafından (Araştırmalar Koordinatörlüğü), değerlendirilmiş desteklenmesi önerilen  projelere ait  proje başvurularının BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne gönderilmesi

 

29 Aralık 2016

 

Desteklenmesi uygun görülen 2017 yılı BAP-1 projelerinin

Rektörlükçe ilan edilmesi

 

 

Fakülte Projesi       Öğretim üyelerinin önerecekleri ve Fakülteler tarafından değerlendirilerek Fakülte havuzundan karşılanacak projeler,

Enstitü Projesi       Enstitüler tarafından değerlendirilecek ve Enstitü havuzundan karşılanacak lisansüstü tez projeleri ile farklı Fakülte/Bölüm elemanlarının ortaklaşa önerecekleri kapsamlı disiplinlerarası araştırma projeleri,

Rektörlük Projesi   Rektörlük havuzundan desteklenecek Rektörlüğe bağlı Araştırma Merkezi Projeleri, Kurumsal İşbirliği Projeleri, ODTÜ Yararına Projeler, Kampüslerarası İşbirliği Projeleri ve Yeni Öğretim Elemanları /AGEP Projeleri ile diğer büyük ölçekli disiplinlerarası projeler,

 

2.   Mevcut BAP1 Projelerinin Yeni Mali Yılda Ek Destek ve Ek Süre Talepleri:

 

BAP Yönetmeliği gereği, proje süresinin 3 yıl süre ile kısıtladığından, 2017 yılında sadece 2015 ve 2016 kodlu BAP-1 projelerine ek destek ve ek süre sağlanması mümkün olabilecektir.

 

 

  1. 3.      Yıllık Raporlama Dönemleri: BAP Yönetmeliği uyarınca Bölüm/EABD ve Fakülte/Enstitü tarafından değerlendirilen BAP-1 ve BAP-2 gelişme/sonuç raporlarının her yıl Haziran ve Aralık ayının son iş gününe kadar Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önceki yıllara ait proje gelişme ve sonuç raporlarını göndermeyen proje yürütücülerinin yeni projeleri desteklenmeyecektir.

 

  1. 4.      Yeni Öğretim Elemanları/AGEP : Üniversite Yönetim Kurulu’nun benimsediği uygulama uyarınca, göreve yeni başlamış yeni öğretim üye ve görevlilerinin araştırmalarını desteklemek üzere 2017 yılı BAP-1 Rektörlük payından 25.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir. AGEP programını tamamlamış başvuru sahiplerine ise toplamda 35.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir. 2012 takvim yılı başından itibaren kadroya atanmış olan ve daha önce BAP-1 desteği almamış olan yardımcı doçent ve doktoralı öğretim görevlileri, 2017 yılı için yeni proje başvurularını yapabileceklerdir.

 

 

Gereği için bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

 

Prof. Dr. Gönül SAYAN

Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım: Akademik personel

 


Son Güncelleme:
17/10/2017 - 09:38