BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ


"TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri  İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller"  bu sayfada yer almaktadır.

 

Bu esaslara göre, Kamu Projeleri (1007) dışındaki projelerde Proje Yürütücüleri “Harcama Yetkilisi” olarak görevlendirilmişlerdir. Kamu Projelerinde (1007) bu görevi 21.04.2008 tarihine kadar Genel Sekreter Yardımcısı yürütmüştür. 22.04.2008 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen esasların 3.maddesine istinaden üst yöneticinin (Rektör) onayı ile proje yürütücüleri “Harcama Yetkilisi” olarak atanmışlardır.

 

Kamu Projelerinde (1007) proje yürütücüleri “Harcama Yetkilisi” olarak atandıklarından "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak yerlerine görevlendirme yapmaları gerekmektedir. Kamu projeleri ile diğer proje yürütücülerinin harcama yapabilmeleri için öncelikle "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak proje personeli arasından, bulunmadığı taktirde projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından kişi veya kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir. Görevlendirme ile ilgili yazı örneği aşağıda (Ek-12) yer almaktadır.

 

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller


TÜBİTAK Hızlı Destek Programına Ait Esaslar

 

TÜBİTAK Araştırma Projelerine Ait Esaslar

 

TÜBİTAK İŞBAP Projelerine Ait Esaslar

 

TÜBİTAK Destekli Projelerde Burs karşılığı Ödeme Yapılması ile İlgili Hususlar

 

KDV TEVKİFATI BULUNAN FATURALAR HAKKINDA

 


DUYURU:   Proje Bursiyerleri için duyuru (23.03.2016)


YENİ DUYURU: Burs Duyurusu (22.09.2016)


DUYURU PTİ Duyuru (15.05.2015)

 

YENİ DUYURU   4734 S.K.nun 20e md. gereği yurtdışı alımları hk. (03.06.2015)

 

FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 


FORMLAR   (01/04/2015 itibariyle güncellenmiştir)


Ek-1   Avans Talep Formu

Ek-2   Avans Mahsup Fişi

Ek-3a Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-ODTÜ Personeli ve Öğrencileri için

Ek-3b Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-Proje Personeli için

Ek-4a Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu

Ek-4b Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu

Ek-5    İhale Onay Belgesi

Ek-6    Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Ek-7    Yaklaşık maliyet Cetveli

Ek-8a  Burslu Öğrenci Bilgi Formu (Çalışan) YENİ

Ek-8b  Burslu Öğrenci Bilgi Formu (Çalışmayan) YENİ

Ek-9    Özel Araç Kiralama Onay Yazısı

Ek-10  Harcama Pusulası - Kişilere Yapılacak Ödemeler içindir

Ek-11  Yurtdışı Alımlar Kredi Talep Formu

Ek-12  Gerçekleştirme Görevlisi Onay Yazısı (Proje Personeli)

Ek-13  Mal Alım Muayene Kabul Tutanagi

Ek-14  Hizmet Alımları için Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

Ek-15 (2236) Ulusl.Den.Arş. Dolaşım Prg. Harcama Yetkilisi Yazısı

Ek-16 Tek Kaynaktan Temin Formu

Ek-17a PTİ Ödemesi ODTÜ Mensubu

Ek-17b PTİ Ödemesi ODTÜ Dışı (Kamu Personeli)

Ek-18 Yurtdışı Alım Peşin Ödeme Taahhütnamesi

Ek-19 Yurtdışı Alım Gerekçe Yazısı

Ek-20 Hizmet Alım Sözleşme Örneği