BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


SANTEZ Projeleri

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEZLERİ PROJELERİ

(SAN-TEZ)

 

27 Şubat 2014 tarihli 28926 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik” 

 

Sanayi Bakanlığı “SAN-TEZ Projeleri SAN-TEZ Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Uygulama Usul ve Esasları” yayımlanmıştır. 

 

Proje Yürütücüleri Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi olarak da proje personeli arasından, yoksa bölümden uygun kişi yada kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir.

 

San-Tez Projelerinde ihale usul ve esasları BAP’ta olduğu gibidir. Kullanılması gereken formlara ait örnekler aşağıdadır;

 

 

DUYURU:   Proje Bursiyerleri için duyuru (23.03.2016)

 

 

DUYURU :   4734 S.K.nun 20/e md. gereği yurtdışı alımları hk. (03.06.2015)FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

FORMLAR   (01/04/2015 tarihi itibariyle güncellenmiştir)

 

Ek-1    Avans Talep Formu

Ek-2    Avans Mahsup Fişi

Ek-3a  Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-ODTÜ Personeli ve Öğrencileri için

Ek-3b  Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-Proje Personeli için

Ek-4a  Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu

Ek-4b  Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu

Ek-5    İhale Onay Belgesi

Ek-6    Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Ek-7    Yaklaşık maliyet Cetveli

Ek-8a    Burslu Öğrenci Bilgi Formu (Çalışan) YENİ

Ek-8b    Burslu Öğrenci Bilgi Formu (Çalışmayan) YENİ 

Ek-9    Avans Mutemedi Atama Belgesi

Ek-10  Harcama Pusulası - Kişilere Yapılacak Ödemeler içindir.

Ek-11  Yurtdışı Alımlar Kredi Talep Formu

Ek-12  Harcama Yetkilisi Görevlendirme Yazısı

Ek-13  Gerçekleştirme Görevlisi Onay Yazısı

Ek-14  Yardımcı Personel Çalıştırma

Ek-15 Tek Kaynaktan Temin Formu

Ek-16 Yurtdışı Alım Peşin Ödeme Taahhütnamesi

Ek-17 Yurtdışı Alım Gerekçe Yazısı

Ek-18 Hizmet Alım Muayene Kabul Tutanağı

Ek-19 Mal Alım Muayene Kabul Tutanağı

Ek-20 Hizmet Alım Sözleşmesi Örneği