KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER

26.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21, 22, 23 ve 24. Maddeleri ile  5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5, 7, 80 ve 87. Maddelerine Kumu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projelerde Görevli  bursiyerlerin sigortalı olması yönünde bir ibare eklenmiştir.

Bu kanun değişikliği kapsamında, bursiyerlere sigorta girişi yapılması zorundadır.

Ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olan bursiyerlerden sadece kısa vadeli sigorta kolu, ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olmayanlardan ise kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası uygulanacağı aynı kanun ile hüküm altına alınmış olup, Bursiyerlerin bu kapsamdaki sigortalılığı emeklilik süreleri hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle projenizde yer alan bursiyerlerin  burs formlarının, Ek-21/a veya Ek-21/b beyan formlarıyla birlikte en geç 25.03.2016 tarihine kadar BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.

BURS FORMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

  1.  Ek-21/a veya Ek-21/b beyan formları bursiyerlere uygulanacak sigorta kollarının tespit edilmesi için önemlidir. Web Sitemizden ilgili formlara ulaşabilirsiniz
  2. Burslu öğrenci bilgi formlarında burs alacağı süre tarih aralığı ve toplam ay olarak mutlaka belirtilmelidir. ( TÜBİTAK ve SANTEZ Projeleri için ilgili kurumlarca farklı bir burs formu ya da sözleşme hazırlanmadığı taktirde ilgili formlar Burs Sözleşmesi olarak işlem görecektir.)
  3. Bursiyerin ücretli çalışıp çalışmadığı belirtilmelidir.
NOT 1 :Herhangi bir yerde çalışan aynı zamanda projelerde bursiyer olarak da görev yapanlara ilişkin çalıştıkları kurumların, özel ya da kamu olması, tabi olduğu kanun ve kurum adı bilgisinin de BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.
 
NOT 2 : Sigorta prim ödemeleri yasal olarak belirli tarihler içinde yapıldığından, Burs formlarında belirtilen tarihlerden önce bursiyer projeden ayrılırsa ya da başka nedenlerle burs ödemesi kesilecek ise mutlaka 2 iş günü içinde Birimimize iletilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sorumluluğun proje yoneticilerinde olacagini hatırlatırız.

Son Güncelleme:
25/10/2017 - 14:10