Son Güncelleme:
06/04/2021 - 09:43

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Ad Soyad

Görev

Fakülte/Bölüm

Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek

Komisyon Başkanı 

Fen-Edebiyat Fak./Fizik Bl.

Doç. Dr. Hüsnü Dal

BAP Koordinatörü

Müh. Fak./Makina Mühendisliği Bl.

Prof. Dr. Naci Emre Altun

Üye

Müh. Fak./Maden Mühendisliği Bl.

Doç. Dr.  Emrullah Görkem Günbaş

Üye

Fen-Edebiyat Fak./Kimya Bl.

Doç. Dr. Mine Mısırlısoy

Üye

Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar

Üye

Fen-Edebiyat Fak./Biyolojik Bilimler Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Alev Atak Atalık

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ iktisat Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge

Üye

Eğitim Fak./Yabancı Diller Eğitimi Bl.

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Burcu Özdemir Sarı

Üye

Mimarlık Fak./Sehir Bölge Planlama Bl.