Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Projeleri

Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 1983 tarih ve 83/7396 sayılı kararı ile onaylanarak 27 Aralık 1983 tarih ve 18264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak "Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB) Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir.

Proje Yürütücüleri Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi olarak da proje personeli arasından, yoksa bölümden uygun kişi ya da kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir.

TUJJB Projelerinde ihale usul ve esasları BAP' ın tabi olduğu usul ve esaslardır. Kullanılması gereken formlara buradan ulaşabilirsiniz.