BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


TUJJB Projeleri

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ-JEOFİZİK BİRLİĞİ PROJELERİ

(TUJJB)


Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 1983 tarih ve 83/7396 sayılı kararı ile onaylanarak 27 Aralık 1983 tarih ve 18264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak "Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB) Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir.

 

Proje Yürütücüleri Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi olarak da proje personeli arasından, yoksa bölümden uygun kişi ya da kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir.

 

TUJJB Projelerinde ihale usul ve esasları BAP’ta olduğu gibidir. Kullanılması gereken formlara ait örnekler aşağıdadır;

 

KDV TEVKİFATI BULUNAN FATURALAR HAKKINDA

 

DUYURU   4734 S.K.nun 20e md. gereği yurtdışı alımları hk. (03.06.2015)


FORMLAR   (01/04/2015 tarihi itibariyle güncellenmiştir.)


Ek-  1   TUJJB Avans Talep Formu

Ek-  2   TUJJB Avans Mahsup Fişi

Ek-  3a TUJJB Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-Akademik Personel için

Ek-  3b TUJJB Seyahat Görevlendirme Yazı Örneği-İdari Personel için

Ek-  4a TUJJB Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu

Ek-  4b TUJJB Toplu Seyahat Yolluk Bildirim Formu

Ek-  5   TUJJB İhale Onay Belgesi

Ek-  6   TUJJB Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Ek-  7   TUJJB Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

Ek-  8   TUJJB Burs Ödeme Formu

Ek-  9   TUJJB Avans Mutemedi Atama Belgesi

Ek-10   TUJJB Harcama Pusulası - Kişilere Yapılacak Ödemeler içindir.

Ek-11   TUJJB Yurtdışı Kredi Talep Formu

Ek-12   TUJJB Harcama Yetkilisi Görevlendirme Yazısı

Ek-13   TUJBB Gerçekleştirme Görevlisi Onay Yazısı