Değerli proje yürütücülerimiz,

Yükseköğretim Kurulunca 1 Nisan 2020 tarihinde, Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alınmıştır.

Bu kararlarda;

"Koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek." denilmektedir.

Koordinatörlüğümüz takibinde yürütülen tüm projelerde bursiyer olarak çalışan öğrencilere burs ödemelerinin yapılabilmesi için kayıt dondurma işlemi yapmamış olmaları gerekmektedir. Kayıt dondurma işlemi yapan öğrencilere mevcut yasalar gereğince burs ödemesi yapılmayacak olup yeni kayıt dönemine kadar çıkışları yapılacaktır. Bu durumda olan olan bursiyerlerin aynı gün içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirilmeleri SGK işlemleri ve ödemeler açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca, 01.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz duyuru ile bursiyerlerden 3 aylık burs formlarının toplu olarak teslim edilmesi istenmişti.

Ancak mevcut gelişmeler neticesinde daha önce evraklarını toplu olarak teslim eden bursiyerlerden sonradan kayıt dondurması yapanların aynı gün içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirilmeleri yine SGK işlemleri ve ödemeler açısından önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

BAP Koordinatörlüğü


Son Güncelleme:
17/04/2020 - 17:12