BAP Komisyonunun 14.12.2017 tarih 2017/12 no’lu toplantısında alınan 1 no’lu karar gereğince, Üniversitemiz 2018 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere öğretim elemanlarımız tarafından önerilecek proje tekliflerine ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır.

2018 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere önerilecek projeler için belirlenen takvim:

 

 

15 Aralık – 07 Ocak 2018

 

BAP-1 Yeni proje başvurularının ve ek süre/bütçe taleplerinin https://portal.metu.edu.tr adresinden yapılması

 

08 Ocak – 28 Ocak 2018

 

Başvuruların Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri ve Rektörlük tarafından (Araştırmalar Koordinatörlüğü) değerlendirilmesi

 

02 Şubat 2018

 

BAP Komisyonu’nca desteklenmesi uygun görülen 2018 yılı BAP-1 projelerinin Rektörlükçe ilan edilmesi

 

 

2018 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere önerilebilecek projeler:

1. Fakülte Projesi         Fakülteler tarafından değerlendirilerek ve Fakülte havuzundan karşılanacak Genel Araştırma Projeleri,

2. Enstitü Projesi         Enstitüler tarafından değerlendirilecek ve Enstitü havuzundan karşılanacak Genel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tez Projeleri ile farklı Fakülte/Bölüm elemanlarının ortaklaşa önerecekleri kapsamlı Disiplinlerarası Araştırma Projeleri,

3. Rektörlük Projesi     Rektörlük havuzundan desteklenecek Yeni Öğretim Elemanları /AGEP Projeleri

Üniversite Yönetim Kurulu’nun benimsediği uygulama uyarınca, göreve 2013 takvim yılı itibariyle başlamış yeni öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinin araştırmalarını desteklemek üzere 2018 yılı BAP-1 Rektörlük payından 25.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir. AGEP programını tamamlamış başvuru sahiplerine ise toplamda 35.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir.

                                    Not: Rektörlük Havuzundan desteklenmek üzere Uygulama ve Araştırma Merkezi Projeleri, Disiplinlerarası Araştırma Projeleri, ODTÜ Yararına Projeler, ODTÜ Kampüslerarası İşbirliği Projeleri ve Kurumsal İşbirliği Projeleri ile ilgili proje başvuru çağrıları hakkında 2018 yılı içerisinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  

4. Mevcut Projelerin Yeni Mali Yılda Ek Destek ve Ek Süre Talepleri

BAP Yönetmeliği gereği, proje süresi 3 yıl süre ile sınırlandırıldığından, 2018 yılında sadece 2016 ve 2017 kodlu BAP-1 projelerine ek destek ve ek süre sağlanabilecektir.

Yıllık Raporlama Dönemleri ile ilgili Not: BAP Yönetmeliği uyarınca Bölüm/EABD ve Fakülte/Enstitü ve Rektörlük tarafından değerlendirilen projelerin gelişme/sonuç raporlarının her yıl Haziran ve Aralık ayının son iş gününe kadar Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Önceki yıllara ait proje gelişme ve sonuç raporlarını göndermeyen proje yürütücülerinin yeni projeleri desteklenmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
19/12/2017 - 14:46