Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) https://bapsis.metu.edu.tr/ adresinden kullanıma açılmıştır. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

BAPSİS sistemine aktarılan mevcut projeler kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler konusunda detaylı bilgiye ve Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) ile ilgili bilgilendirme dokümanına buradan  ulaşabilirsiniz.

Üniversite Yönetim Kurulu'nun benimsediği uygulama uyarınca, göreve 2013 takvim yılı itibariyle başlamış yeni öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinin araştırmalarını desteklemek üzere 2018 yılı BAP-1 Rektörlük payından 25.000 TL'ye kadar proje desteği verilecektir. AGEP programını tamamlamış başvuru sahiplerine ise toplamda 35.000 TL'ye kadar proje desteği verilecektir.

Eğitim Fakültesi BAP-1 proje destekleri için detaylı bilgiye  buradan ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi BAP-1 proje destekleri için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.