BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


2016 Yılı Ek BAP1 Proje Başvuru Duyurusu

 

24 Mayıs 2016

 

 

T.C.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

DUYURU

 

 

Konu : 2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Ek Başvuru Çağrısı Hk.

 

Üniversitemiz 2016 mali yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere Yeni Öğretim Üyeleri/AGEP katılımcıları tarafından önerilecek yeni proje teklifleri, Deniz Bilimleri Enstitüsü yeni proje teklifleri ve 2014-2015 yıllarına ait diğer BAP-1 projelerinin sadece ek süre başvurularına  ilişkin takvim aşağıda sunulmaktadır.

 

1. Yeni Proje Önerileri İçin Takvim: 2016 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere  

önerilecek yeni projeler, ek ödenek ve ek süre için belirlenen takvim:

 

24 Mayıs – 15 Haziran 2016

 

 

https://portal.metu.edu.tr adresinden proje önerilerinin yapılması

 

16 - 28 Haziran 2016

 

Fakülte/Enstitü/Rektörlük başvuruları inceleme ve değerlendirmesi ve desteklenecek  projelere ait  proje önerilerinin gönderilmesi

 

01 Temmuz 2016

 

Desteklenmesi uygun görülen 2016 yılı BAP-1 projelerinin Rektörlükçe ilan edilmesi

 

 

 

2.   Mevcut BAP-1 Projelerinin Yeni Mali Yılda Ek Ödenek ve Ek Süre Talepleri:

 

BAP Yönetmeliği, proje süresini 3 yıl ile kısıtladığından, 2016 yılında sadece 2014 ve 2015 kodlu BAP1 projelerine ek destek ve ek süre sağlanması mümkün olabilecektir.

 

  1. 3.      Yıllık Raporlama Dönemleri: BAP Yönetmeliği uyarınca Bölüm/EABD ve Fakülte/Enstitü/Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen BAP1 ve BAP2 gelişme/sonuç raporlarının her yıl Haziran ve Aralık ayının son iş gününe kadar Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önceki yıllara ait proje gelişme ve sonuç raporlarını göndermeyen proje yürütücülerinin yeni projeleri desteklenmeyecektir.

 

  1. 4.      Yeni Öğretim Elemanları/AGEP: Üniversite Yönetim Kurulu’nun benimsediği uygulama uyarınca, göreve yeni başlamış yeni öğretim üye ve görevlilerinin araştırmalarını desteklemek üzere 2016 yılı BAP-1 Rektörlük payından 20.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir. AGEP programını tamamlamış başvuru sahiplerine ise toplamda 30.000 TL’ye kadar proje desteği verilecektir. 2010 takvim yılı başından itibaren kadroya atanmış olan ve daha önce BAP-1 desteği almamış olan yardımcı doçent ve doktoralı öğretim görevlileri, 2016 yılında proje başvurularını yapacaklardır.

 

 

Gereği için bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

 

Prof. Dr. M. Volkan Atalay

Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım: Akademik personel